fbpx
d
Follow us

Zajmuję się doradztwem z zakresu przepisów prawa celnego, importu i eksportu towarów oraz usług, analizą finansowo-ekonomiczną kontraktów międzynarodowych. Specjalizuję się w sprawach z tzw. „górnej półki trudności” – zawiłych i nietypowych. Przez wiele lat byłam pracownikiem Urzędu Celnego a także pracowałam dla firm logistycznych i spedycyjnych, gdzie piastowałam m.in. funkcję członka zarządu. Jestem wykładowcą na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia w Instytucie Logistyki. Wykładałam także m.in. w Szkole Wyższej w Warszawie ALMAMER, Wyższej Szkole Cła i Logistyki czy Uczelni Techniczno–Handlowej. Jestem absolwentką ekonomii, logistyki, stosunków międzynarodowych, zarządzania oraz ekonomiki obronności. W wolnych chwilach uwielbiam podróżować po świecie i poznawać kulturę, regiony i ludzi.

dr Izabella Tymińska

Właściciel

Zobacz moje blogi w mediach branżowych:

Moja historia

2011

Akademia Obrony Narodowej

Uzyskanie tytułu doktor nauk humanistycznych w specjalności ekonomika obronności. Temat rozprawy doktorskiej: „Organizacja systemu celno–podatkowego w kształtowaniu bezpieczeństwa państwa”

2010-dziś

Wykładowca na Akademii Obrony Narodowej

(obecnie Akademia Sztuki Wojennej)

2009

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”

Ukończenie Międzynarodowego Studium Doktoranckiego, specjalność: nauki o zarządzaniu

2009

Otwarcie firmy EKSPERT CELNY – DORADZTWO CELNE

Właściciel

2008

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”

Studia Podyplomowe, uzyskanie tytułu Analityk Zarządzania

2008-2018

EBS Sp z o.o.

Członek Zarządu, Koordynator ds. zarządzania

2006

Wyższa Szkoła Ekonomiczna – ALMAMER

Studia magisterskie, kierunek: Ekonomia, specjalność: polityka celna. Temat pracy magisterskiej „Wspólnotowy system obsługiwania i dokumentowania wymiany towarowej z krajami trzecimi”

2006-2007

Urząd Celny I, Referat Przeznaczeń Celnych w Warszawie

Kontroler celny

2005

Wyższa Szkoła Celna

Studia Podyplomowe „Logistyk małych i średnich przedsiębiorstw”. Temat pracy: „Magazyn czasowego składowania jako magazyn szczególnego przeznaczenia”

2004

Wyższa Szkoła Celna

Studia licencjackie, kierunek: Stosunki Międzynarodowe, specjalność: obsługa celna. Temat pracy licencjackiej: „Korzyści i koszty integracji Polski z Unią Europejską w aspekcie swobody przepływu towaru”

2004-2006

Agencja Celna Prosped Cargo

Spedytor, agent celny

2003

Urząd Celny III w Warszawie – Oddział Celny Towarowy II

Kontroler celny