d
Follow us

Skomplikowane sprawy, niejednoznaczne interpretacje

Szanowni Państwo, w przepisach celno-podatkowych istnieją sytuacje, w których trzeba wykorzystać całą możliwą wiedzę i doświadczenie, aby odpowiednio przedstawić dokumentację oraz uargumentować właściwie racje podmiotu gospodarczego. Doktor Izabella Tymińska – jako autorytet i ekspert w dziedzinie cła i podatków – pomaga przedsiębiorcom w trudnych sprawach oraz niejednoznacznych interpretacjach.

Postępowania celne i podatkowe – nasz zakres działania:

  • sporządzamy opinie prawne,
  • opracowujemy procedury celne,
  • pomagamy ustalić pochodzenie towarów,
  • analizujemy dokumenty celno-podatkowe,
  • uczestniczymy w postępowaniach administracyjnych.

 

Dostosowując nasze działania do zmieniających się warunków rynkowych, przygotowaliśmy dla Państwa nową ofertę współpracy, w oparciu o umowy abonamentowe stałe oraz konsultacje doraźne. Szczegóły i warunki znajdują się w zakładce Współpraca.
s

Przykładowe problemy, które rozwiążemy dla Ciebie:

Urząd zakwestionował dokumenty

Niestety, czasami nasi partnerzy handlowi nie dostosowują prawidłowo dokumentacji handlowej do zaplanowanego transportu. Należy wówczas przygotować prawidłowo i zgodnie z obowiązującym prawem wszystkie faktury i dokumenty transportowe. Jeżeli mają Państwo wątpliwości lub nie wiedzą, jak powinny one wyglądać, zapraszamy do kontaktu.

Towar został zatrzymany przez urząd w trakcie kontroli

W trakcie rewizji Urząd Celny stwierdził nieprawidłowości w towarze. Należy ustalić, czy dotyczą one dokumentów, czy samego towaru. W zależności od problemu, istnieje kilka sposobów na wdrożenie procedury naprawczej. Towar czasowo pozostanie w gestii urzędu lub pod jego nadzorem.

Otrzymali Państwo przesyłkę z krajów azjatyckich, a urząd zakwestionował wartość towaru

Niestety – sprzedawcy na portalach typy Ali… często wysyłają towar z dokumentami o zaniżonej wartości. W takiej sytuacji powinni Państwo domagać się od sprzedawcy prawidłowych faktur i dokonać prawidłowej odprawy.

Wysyłają Państwo próbki towaru do kontrahenta za darmo

W biznesie nie ma nic za darmo. Jeżeli prawidłowo zadeklarują Państwo rzeczywiste koszty oraz spełnią wymogi na towarze, to Urząd Celny naliczy cło i podatki, z których Państwa podmiot zostanie zwolniony. W przeciwnym razie można narazić się na konsekwencje finansowe oraz podatkowe.

Kontrahent po wysyłce towaru powiadomił Państwa, że dostawa nie jest kompletna

Należy się z kontrahentem skontaktować, by uzyskać rzetelną informację o tym, jakie braki zostały wskazane. Przed przystąpieniem do odprawy należy natomiast uprzedzić agencję celną i poprosić o rewizję.

Wysyłają Państwo towar do naprawy gwarancyjnej na fakturze PRO-FORMA

Faktura pro-forma nie jest dokumentem, który przenosi prawo własności na towarze. Jeżeli dotyczy to napraw, po których towar wraca do Państwa, należy w takiej sytuacji zastosować procedurę uszlachetniania.

Obracają Państwo towarem na dużą skalę i sprawy celne zajmują dużo czasu

Warto się zastanowić – być może dobrym rozwiązaniem będzie uzyskanie certyfikatu uprzywilejowanego przedsiębiorcy. Status AEO to swoisty znak jakości, a zarazem możliwości korzystania z większej liczby uproszczeń.

Sprowadzają Państwo partię towaru o dużej wartości i chcą dokonywać odprawy sukcesywnie

Być może powinni Państwo w takiej sytuacji rozważyć otwarcie składu celnego lub podjęcie współpracy z już istniejącą firmą, która posiada taki magazyn.

Zadzowoń teraz