fbpx
d
Follow us

KLUCZOWE wartości naszych szkoleń

Przekazywana wiedza oparta o najnowsze dyrektywy i uchwały

Nasz zespół to praktycy prawa celno-podatkowego z minimum 15 letnim doświadczeniem

Programy szkoleniowe oparte o analizy rzeczywistych sytuacji

Aktywne Metody szkoleniowe angażujące uczestników w dyskusje i ćwiczenia

Wiedza potwierdzona doświadczeniem doradczym zespołu

14
lat działalności
7600
przeszkolonych firm
177
mln pln uchronionych przed wpłatą jako cło
1500
zrealizowanych audytów

Główne obszary naszych szkoleń

Szkolenia celne:

Prawo Celne, dokumentacja celna, procedury celne:

Szkolenie dla osób rozpoczynających przygodę z Prawem Celnym. W sposób przystępny wyjaśnimy trudne zagadnienia związane z międzynarodowym obrotem towarowym. Uczestnik uzyska wiedzę na temat ryzyka, odpowiedzialności i zagrożeń, podczas realizacji procesów w eksporcie i imporcie. Omówimy dokumenty, procedury celne, najczęściej popełniane błędy oraz wskażemy jak ich unikać stosując korzystne rozwiązania. Wskażemy, taryfowe i pozataryfowe ograniczenia występujące w międzynarodowym obrocie towarowym.

Export, Import na podstawie najnowszych zmian:

Szkolenie dla osób które chcą wzbogacić swoją wiedzę z zakresu obrotu towarowego oraz uzyskać odpowiedzi dotyczące złożonej problematyki. Program rozszerzony o rozwiązywanie studium przypadków z  elementami warsztatowymi, wspólną pracą, analizą dokumentów oraz weryfikacją procesów. Podczas warsztatowej formy szkoleń przekazywana jest wiedza praktyczna, poparta ćwiczeniami. Angażujemy do wspólnego rozwiązywania zidentyfikowanych problemów, określenia elementów wymagających poprawy oraz ukierunkowania działań naprawczych. Podczas panelu case study, każdy uczestnik uzyska odpowiedź do przedstawionej problematyki.

Pochodzenie towarów:

Pochodzenie towarów jest jednym z głównych elementów kalkulacyjnych zgłoszenia celnego i ma bezpośredni wpływ na zastosowanie prawidłowej stawki celnej. Na szkoleniu omówione zostaną zasady dotyczące ustalenia ekonomicznej przynależności towaru do konkretnego kraju lub regionu. Uczestnicy poznają reguły ustalania pochodzenia towarów, najczęściej popełniane błędy oraz konsekwencje złej klasyfikacji. Omówimy pojęcia towarów niepreferencyjnych i preferencyjnych, deklaracji dostawcy, EUR1 oraz deklaracji na fakturze.

Taryfikacja towarów:

Taryfa celna jest wykazem towarów podlegających ocleniu zawierająca przypisane do tych towarów stawki celne. Prawidłowa taryfikacja umożliwia zastosowanie prawidłowej stawki ceł i podatków, ustalenia pochodzenia towarów i ewentualnie nadania im preferencji. Uczestnicy szkolenia poznają zasady oraz nabędą praktycznych umiejętności poprawnego klasyfikowania towarów, wykorzystania baz danych zawartych w przeglądarkach taryfowych (ISZTAR 4, TARIC) a także wykorzystania bazy EBTI. Podczas zajęć zainteresowani będą mieli możliwość omówić indywidualne problemy i zagadnienia (studium przypadków) oraz uczestniczyć w dyskusji dotyczącej taryfikacji w oparciu o przykłady i ćwiczenia. Pamiętaj! Prawidłowy kod taryfy celnej to prawidłowo naliczone stawki celno podatkowe.

NOWOSĆ !!

Nowy temat szkolenia: Wylesianie (EUDR)

Rozporządzenie UE dotyczące wylesiania EUDR ma na celu ograniczenie degradacji lasów spowodowanej nadmierną konsumpcją. Przewiduje zakaz wprowadzania na rynek Unii Europejskiej lub eksportowania produktów, które nie spełniają wymogów zrównoważonego rozwoju. Obejmuje podmioty zajmujące się zarówno importem jak i eksportem towarów m.in. drewno, soja, kauczuk, kakao, kawa.

Jakie kroki podjąć w celu uniknięcia importowania towarów które nie zostały pozyskane lub wyprodukowane zgodnie z przepisami kraju produkcji? Jak wykazać, że towary zostały pozyskane legalnie i co więcej nie przyczyniły się do procesu wylesiania? Jak prawidłowo planować i monitorować procesy importowo – eksportowe? Na te i inne pytania uzyskasz odpowiedzi zapisując się na nasze szkolenie.

Szkolenia z zakresu zagadnień podatkowych:

Transakcje unijne, zagraniczne i łańcuchowe

Obrót wyrobami akcyzowymi – dziś i po zmianie przepisów

Szkolenie podatkowe – CIT, PIT, VAT oraz PCC – w świetle najnowszych zmian

Szkolenia z zakresu zagadnień transportowo-logistycznych:

Przepisy celne w spedycji – zarabiaj minimalizując ryzyka

INCOTERMS® 2020 i akredytywa dokumentowa

Konwencja CMR, prawo przewozowe i reklamacje w transporcie

Czas pracy kierowców i pakiet mobilności

Skontaktuj się

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Dane kontaktowe

Szkolenia szyte na miarę

Na podstawie dokładnej analizy sytuacji w Państwa firmie, przygotujemy plan dedykowanego szkolenia z trenerem praktykiem wybranych do niego zagadnień. Opracowany zakres i agenda szkolenia odpowie na główne potrzeby w zakresie wiedzy i praktyki celno prawnej w Państwa firmie i zaadresuje bieżące wyzwania z którymi się Państwo mierzycie.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Dane kontaktowe

dr Izabella Tymińska

dr Izabella Tymińska, świetnie oceniany wykładowca praktyk, specjalizuje się w sprawach z tzw. „górnej półki trudności”, zawiłych i nietypowych.

Uczestniczy w kontrolach organów celnych i skarbowych, wygrywa sprawy o nienależnie pobrane cła i podatki. W pracy zawodowej wykorzystuje doświadczenia zdobyte w administracji celnej, spedycji i logistyce.

Jest wykładowcą na Akademii Sztuki Wojennej w Instytucie Logistyki w Warszawie, posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie związanym z importem i eksportem towarów.

Podczas kariery zawodowej przeszkoliła ponad 7000 podmiotów z zakresu prawa celnego oraz obszarów związanych z międzynarodowym obrotem towarowym.

Szkolenia realizowane przez dr Tymińską cieszą się bardzo dużym uznaniem wśród odbiorców, ponieważ nie są to spotkania na których przekazywana jest tylko wiedza teoretyczna, lecz w trakcie zajęć Pani doktor angażuje uczestników do pracy i wspólnego rozwiązywania zaistniałych problemów.

Charakter zajęć sprowadza się w większości do pracy na dokumentach firmowych, poddajemy je analizie i weryfikacji, wskazujemy elementy, które należałoby poprawić oraz wyznaczamy ścieżki dalszego postępowania w celu uzyskania korzystnych rozwiązań.

Zaufały nam: