d
Follow us

Handel i wymiana towarowa z podmiotami zagranicznymi obwarowane są przepisami celnymi oraz środkami pozataryfowymi. Jako eksperci jesteśmy w stanie wskazać dziedziny, w których możecie Państwo napotkać bariery lub problemy eksportowo-importowe. Szczególną uwagę skupiamy na:

 • subwencjach i dotacjach, cłach wyrównawczych, zakupach rządowych, handlu z podmiotami państwowymi,
 • cłach antydumpingowych, wartościowaniu celnym, klasyfikacji towarowej, zasadach pochodzenia towaru,
 • ogólnych i szczegółowych przepisach technicznych, wymogach dotyczących testowania i certyfikowania, ograniczeniach ilościowych i licencyjnych w imporcie, embargach i kontroli w zakresie wymiany towarowej,
 • uprzednich depozytach importowych, opłatach portowych, podatkach, restrykcjach kredytowych, podatkach granicznych,
 • działaniach przy kontroli celnej i podatkowej,
 • działaniach przy postępowaniu administracyjnym,
 • działaniach przy wypełnianiu wniosków do Urzędu Celno-Skarbowego,
 • zakresie prawidłowego funkcjonowania systemu wymiany towarowej z zagranicą,
 • przygotowywaniu wniosków i odpowiedzi do organów celnych, w sprawie zastosowania właściwych reguł pochodzenia; weryfikacji lub ustalenia nowych (w ramach potrzeb) narzędzi do ustalania preferencyjności,
 • wyborze właściwych procedur celnych i przygotowaniu odpowiednich dokumentów,
 • sporządzaniu długoterminowych deklaracji o pochodzeniu,
 • kontroli merytorycznej dokumentacji.
Zadzowoń teraz