fbpx
d
Follow us

Stale zmieniające się przepisy celne i niejasne interpretacje urzędów to zjawiska, z którymi możemy się zmierzyć posiadając określone doświadczenie i wiedzę. Proszę jednak pamiętać, iż lepiej zapobiegać nieprawidłowym działaniom organów niż post fatum odzyskiwać niewłaściwie pobrane należności. Dlatego tak istotnym jest konsultowanie decyzji gospodarczych już na etapie ich planowania. Nasza wiedza z zakresu przepisów polskich i wspólnotowych, aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz znajomość zasad postępowania w krajowych i europejskich urzędach i sądach, jak również umiejętność ich wykorzystania, pozwoli zoptymalizować Państwa działania oraz zminimalizować możliwość wydanie niekorzystnych decyzji.

Oferujemy pomoc, która polega na rozwiązywaniu problemów przed zgłoszeniem towaru do procedury, jak i powstałych w trakcie kontroli oraz postępowań, prowadzonych przez organy celne. W naszej ofercie znajduje się także skuteczne egzekwowanie prawa przedsiębiorcy. Sporządzamy wnioski do organów celno-podatkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie wymiaru cła, podatku akcyzowego, podatku VAT i egzekucji, jak również odwołania lub zażalenia.

Pomagamy merytorycznie w zdobyciu pozwoleń określonych przepisami prawa, potrzebnych do prawidłowego obrotu towarowego z zagranicą. Podsumowując, jeżeli macie Państwo problem w urzędzie celno-skarbowym, zrobimy wszystko, korzystając z przepisów prawa, aby udzielić pomocy.

Zakres proponowanej współpracy:

 • Nadzór nad prawidłowością dokumentacji celno-podatkowej,
 • Nadzór nad prawidłowością stosowania i rozliczania procedur celnych, w tym gospodarczych,
 • Dobór agencji celnej, spedytorów oraz przewoźników,
 • Wsparcie w procesie występowania z wnioskiem o Wiążącą Informację Taryfową oraz o Wiążącą Informację o Pochodzeniu
 • Pomoc w uzyskaniu statusu Upoważnionego Eksportera
 • Pomoc w postępowaniach administracyjnych I i II instancji Organów Celnych,
 • Pomoc w wypełnianiu deklaracji INTRASTAT,
 • Audyty celne,
 • Pomoc w ubieganiu się o certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy,
 • Pomoc w tworzeniu magazynów pod dozorem celnym,
 • Szkolenia,
 • Konsultacje,
 • Reprezentowanie podmiotu w sprawach sądowych, 
 • Reprezentowanie podmiotu postępowaniach administracyjnych, 
 • Stała opieka „abonamentowa” oraz
 • Inne usługi, zgodnie z życzeniem klienta.

Oferta skierowana jest do wszystkich podmiotów gospodarczych. Zajmujemy się każdą sprawą, która stanowi problem w zakresie tematyki celno-podatkowej. Po zapoznaniu się z dokumentacją, jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi na postawione pytania. Niezwłocznie będziecie Państwo poinformowani o stanie Waszej sprawy i szansach na osiągnięcie sukcesu. Korzystając z usług naszej firmy możecie Państwo być pewni, iż wszelkie sprawy nam powierzone będą wykonane z należytą dokładnością.