fbpx
d
Follow us
  >  Artykuły eksperckie   >  Nowelizacja ustawy Prawo Celne – jakie zmiany czekają nas w 2021 roku?

Nowelizacja ustawy Prawo Celne – jakie zmiany czekają nas w 2021 roku?

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP, Prezydent Andrzej Duda 8 kwietnia bieżącego roku podpisał zmianę ustawy Prawo Celne. Czego dotyczy najnowsza nowelizacja? Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu.

Postępowanie celne i podatkowe w 2021 roku

Nowelizacja Prawa Celnego dotyczy przede wszystkim postępowań celnych i podatkowych, które od 2016 roku toczyć się musiały oddzielnym trybem. Postępowanie celne obligowane jest przepisami Unijnego Kodeku Celnego, natomiast te dotyczące podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego – ordynacją podatkową. Wkrótce po wejściu w życie nowelizacji dostępne będzie jedno postępowanie celno-podatkowe, połączone w jeden tryb postępowania administracyjnego. Oznacza to, że jedną wydaną decyzją będzie można dokonać poboru opłat celno-podatkowych. Cechą dodatnią tej nowelizacji jest fakt, iż skróci się czas oczekiwania na rozstrzygnięcia podatkowe. Dotychczas należało zakończyć postępowanie celne, aby móc wszcząć postępowanie podatkowe.

Polski legislator długo szukał rozwiązań, aby przywrócić sposób postępowań administracyjnych z czasów wspólnotowego kodeksu celnego. Teraz wystarczające będzie jedno postępowanie, w którym ustalone zostaną wszystkie należne opłaty.

Nowelizacja Prawa Celnego a cudzoziemcy

Kolejna zmiana z tej nowelizacji to nadawanie numeru PESEL dla pracujących w Polsce cudzoziemców.

Rozwiązanie to pozwoli to na łatwiejszą identyfikowalność dla celów podatkowych w naszym kraju. Korzyści z tego płynące będą dotyczyć zarówno cudzoziemców, jak i zatrudniających ich podatników.

Prawo Celne 2021. Pozostałe zmiany po nowelizacji ustawy

Istnieje szereg dodatkowych zmian, jakie wynikają z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy Prawo Celne. Wśród nich wyróżnić należy między innymi zmiany dotyczące:

– opłaty paliwowej – zwrot odbywać się będzie na zasadach oraz w przypadkach podobnych, jak przy zwrocie podatku akcyzowego.

– importerów paliwa – informacja o opłacie emisyjnej składana będzie do naczelnika urzędu celno-skarbowego. Do tej pory składana była do naczelnika urzędu skarbowego.

– organizatorów gier hazardowych – wymagane prawem informacje lub zgłoszenia odbywać się będą za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a nie w wersji papierowej, jak to dotychczas miało miejsce.

– gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji celnych – uproszczony został proces ubiegania się o wpis do wykazu gwarantów, ustanowionych rozporządzeniem Ministra Finansów.

– agentów celnych – proces ubiegania się o wpis na listę agentów celnych będzie prostszy niż dotychczas.

 kontroli celnych – ujednolicono tryb prowadzenia kontroli celno-skarbowych w zakresie przestrzegania przepisów prawa celnego.

Nowelizacja Prawa Celnego wejdzie w życie 1 czerwca 2021 roku.

Post a Comment