fbpx
d
Follow us

Nasi specjaliści jako doradcy postarają się przeanalizować zgłaszane przez Państwa problemy w zakresie spraw celnych i podatkowych związanych z obrotem towarowym z zagranicą. W oparciu o przepisy unijne oraz krajów trzecich pomożemy Państwu w przygotowaniu legalnych działań, zmierzających do satysfakcjonującego rozwiązania. W szczególności oferujemy pomoc w procedurach zgłoszenia towaru i postępowań prowadzonych przez organy celno-skarbowe. Staramy się, aby każdy przedsiębiorca mógł skutecznie egzekwować swoje prawa w stosunku do urzędów państwowych. Sporządzamy wszelkie wnioski zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie wymiaru cła, podatku akcyzowego, podatku VAT i egzekucji, a także odwołania i zażalenia. Pomagamy merytorycznie w zdobyciu wszelkich pozwoleń potrzebnych do prawidłowego obrotu towarowego z zagranicą.

Oferta skierowana jest do wszystkich podmiotów gospodarczych. Zajmujemy się każdą sprawą, która stanowi problem w zakresie tematyki celnej. Po zapoznaniu się z dokumentacją, jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi na postawione pytania. Niezwłocznie będziecie Państwo poinformowani o stanie Waszej sprawy i szansach na osiągnięcie sukcesu. Korzystając z usług naszej firmy możecie Państwo być pewni, iż wszelkie sprawy nam powierzone będą wykonane z należytą dokładnością. 

Prowadzimy doradztwo w zakresie:

 • przygotowania Wiążących Informacji Taryfowych,
 • subwencji i dotacji, ceł wyrównawczych,
 • zakupów rządowych,
 • przetargów państwowych,
 • ceł antydumpingowych,
 • wartościowania celnego,
 • klasyfikacji towarowej,
 • zasad pochodzenia towaru,
 • ogólnych i szczegółowych przepisów technicznych,
 • standardów i wymogów, dotyczących testowania i certyfikowania,
 • ograniczeń ilościowych i licencjonowania importu,
 • embarga,
 • kontroli wymiany towarowej,
 • uprzednich depozytów importowych,
 • opłat portowych,
 • podatków,  podatków granicznych,
 • zakładania magazynów czasowego składowania,
 • zakładania składów celnych,
 • zakładania składów podatkowych,
 • przepływów wyrobów akcyzowych,
 • obsługi systemów celnych,
 • wypełnienia zgłoszeń celnych,
 • wykonywania zawodu agenta celnego,
 • stosowania bezpieczeństwa produktów,
 • wypełniania deklaracji Intrastat,
 • wsparcia w procesie występowania z wnioskiem o Wiążącą Informację Taryfową,
 • wsparcia w procesie występowania z wnioskiem o Wiążącą Informację o Pochodzeniu,
 • wsparcia w procesie występowania z wnioskiem o Wiążącą Informację Stawkową,
 • wsparcia w procesie występowania z wnioskiem o Wiążącą Informację Akcyzową,
 • wsparcia w bezpieczeństwie produktów.