fbpx
d
Follow us

Nasi specjaliści gotowi są występować w Państwa imieniu przed wszystkimi instancjami organów celno-skarbowych, w sądach administracyjnych oraz przed innymi instytucjami rządowymi i pozarządowymi. Posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie poparte latami praktyki. Dzięki temu możemy wzmocnić Państwa argumentację, zadbać o prawidłowość przeprowadzonych postępowań i spraw, a także przedstawiać korzystne interpretacje prawne wydane przez polskie i międzynarodowe sądy.

Pełnomocnictwo może zostać nam udzielone do:

  • Jednolitego Dokumentu Administracyjnego (ang. Single Administrative Document – SAD),
  • Urzędu Kontroli Skarbowej,
  • Urzędu Skarbowego,
  • Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
  • Naczelnego Sądu Administracyjny,
  • Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
  • oraz w innych przypadkach.