d
Follow us
  >    >  Sprawy sądowe

Sprawy sądowe

Zapewniamy doradztwo prawne w zakresie prowadzenia:

 • doradztwa przedsądowego,
 • postępowań administracyjnych w sytuacjach spornych,
 • postępowań sądowo-administracyjnych,
 • postępowań karnych, karno-skarbowych i egzekucyjnych.

Prowadzimy postępowanie administracyjno-sądowe, które toczą się przed sądami administracyjnymi w sprawach z zakresu kontroli administracji publicznej. Wspieramy strony w przygotowaniu skarg na:

 • decyzje administracyjne,
 • postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty,
 • postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie,
 • pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach,
 • bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania, lub przewlekłe prowadzenie postępowania dotyczących pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego wydawanych w indywidualnych sprawach, opinii zabezpieczających i odmowy wydania opinii zabezpieczających,
 • bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących innych niż wyżej wymienione aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI Ordynacji podatkowej oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw.

Reprezentujemy zainteresowanego sprawą klienta w najistotniejszych działaniach z punktu widzenia podmiotów gospodarczych zajmujących się międzynarodowym obrotem towarowym. Specjalizujemy się w:

 • doradztwie w zakresie elementów kalkulacyjnych, tj. stawek celnych, klasyfikacji taryfowej towarów, zawieszenia poboru ceł, kontyngentów taryfowych, reguł pochodzenia towarów, wartości celnej towarów,
 • doradztwie, pomocy i reprezentowaniu firmy w postępowaniach weryfikacyjnych dotyczących wymiaru cła (w tym w zakresie pochodzenia towarów, klasyfikacji taryfowej, wartości celnej),
 • interpretacji przepisów prawnych regulujących międzynarodowy obrót towarowy

Przygotowujemy opinię prawne na wyżej wskazane tematy zarówno w języku polskim, jak i angielskim oraz hiszpańskim. Pomagamy w przygotowaniu umów prawnych, które zabezpieczałyby klientów zajmujących się obrotem towarowym. Wskazujemy prawidłowe sposoby na prowadzenie oraz dokumentowanie transakcji pod względem podatkowym oraz celnym. Wskazujemy różne sposoby możliwe w danej sytuacji oraz ich implikacje dla klientów.

Call Now ButtonZadzowń teraz