d
Follow us
  >    >  Wdrożenia

Wdrożenia

Jako specjaliści pomagamy Państwu w zdobyciu certyfikatów i udogodnień możliwych do uzyskania jako podmioty handlu zagranicznego. W Naszej długoletniej praktyce wdrożyliśmy wiele zmian i udogodnień w firmach z nami współpracujących. Niektórzy klienci musilei skoordynować na nowo procesy logistyczne i celne, tak aby spełnić wymagania określone w prawie celnym. Wszystkie te działania prowadziły do polepszenia statusu celnego firm. Poniżej informacje na temat najbardziej popularnych udogodnień. 

“Co to jest AEO.”

Posiadanie statusu Uprzywilejowanego Przedsiębiorcy AEO nie jest obowiązkowe, a stanowi przywilej znalezienia się w gronie podmiotów gospodarczych uznanych za rzetelnych partnerów. Status AEO to swoisty znak jakości. Podmioty, które posiadają status AEO przyciągają inne firmy o podobnym statusie, wchodzą we wzajemne relacje gospodarcze, tworzą razem bezpieczny łańcuch dostaw, który korzysta z większej liczby uproszczeń celnych. Właśnie dlatego kierujemy do Państwa ofertę związaną z wykonaniem audytu wewnętrznego dla uzyskania certyfikatu AEO.

Dodatkowe ułatwienia

AEO korzyści

 

AEO, który spełnia kryteria bezpieczeństwa i ochrony, zostaje uznany za zapewniającego bezpieczeństwo i ochronę partnera w łańcuchu dostaw. Oznacza to, że AEO podejmuje wszelkie leżące w jego mocy działania w celu ograniczenia zagrożeń w łańcuchu dostaw, w którym uczestniczy. Status AEO, obejmujący możliwość korzystania z logo AEO, podnosi jego reputację. Chociaż współpraca wyłącznie z AEO nie jest konieczna, status AEO ma pozytywny wpływ przy nawiązywaniu nowych relacji biznesowych. Należy zauważyć, że przedsiębiorcy mogą korzystać z wykazu AEO, którzy wyrazili zgodę na publikację swoich danych na stronie internetowej TAXUD.

Posiadanie pozwolenia AEO daje też znacznie szybszą i prostszą drogę do uzyskiwania innych pozwoleń i uproszczeń celnych. Dzieje się tak dlatego, że spełniając kryteria AEO, spełniamy jednocześnie kryteria dla innych pozwoleń/uproszczeń. Inne korzyści z posiadania statusu AEO:

certyfikaty udogodnienia

Call Now ButtonZadzowń teraz